Àwọn ìránṣẹ́ sistẹmu

Jump to navigation Jump to search
Èyí ni àtòjọ àwọn ìránṣẹ́ sístẹ́mù tó wà nínú orúkọàyè MediaWiki. Ẹ lọ sí MediaWiki Localisation àti translatewiki.net tí ẹ bá fẹ́ kópa nínú ìyèdèpadà ìsiṣẹ́ MediaWiki.
Àwọn ìránṣẹ́ sistẹmu
Ojúewé ìkíníOjúewé tókọjáOjúewé tóúnbọ̀Ojúewé tógbẹ̀yìn
Orúkọ Ìkọ ìránṣẹ́ àtìbẹ̀rẹ̀
Ìkọ ìránṣẹ́ lọ́wọ́
1movedto2 (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) moved [[$1]] to [[$2]]
1movedto2_redir (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) moved [[$1]] to [[$2]] over redirect
3d (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) 3d
3d-badge-text (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) 3D
3d-desc (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) Provides support for 3d file formats
3d-nopatent (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) None selected
3d-patent (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) Patent permissions:
3d-patents (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) -
3d-thumb-placeholder (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) Loading thumbnail...
about (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) Nípa
aboutpage (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) Project:Nípa
aboutsite (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) Nípa {{SITENAME}}
abusefilter (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) Abuse filter management
abusefilter-accountreserved (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) This account name is reserved for use by the abuse filter.
abusefilter-action-block (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) Dílọ́nà
abusefilter-action-blockautopromote (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) Block autopromote
abusefilter-action-degroup (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) Remove from groups
abusefilter-action-disallow (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) Disallow
abusefilter-action-rangeblock (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) Range-block
abusefilter-action-tag (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) Ṣàlẹ̀mọ́
abusefilter-action-throttle (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) Throttle
abusefilter-action-warn (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) Ṣèkìlọ̀
abusefilter-autopromote-blocked (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) This action has been automatically identified as harmful, and it has been disallowed. In addition, as a security measure, some privileges routinely granted to established accounts have been temporarily revoked from your account. A brief description of the abuse rule which your action matched is: $1
abusefilter-block-anon (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) Block anonymous users
abusefilter-block-talk (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) talk page blocked
abusefilter-block-user (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) block registered users
abusefilter-blockautopromotereason (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) Autopromotion automatically delayed by abuse filter. Rule description: $1
abusefilter-blocked-display (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) Ìgbéṣe yìí ti jẹ́ dídámọ̀ fúnrararẹ̀ bíi eléwu, bíi bẹ́ẹ̀ ẹ ti jẹ́ dídílọ́nà láti ṣeé. Bákannáà láti dá àbò bo {{SITENAME}}, àpamọ́ oníṣe yín àti gbogbo àwọn àdírẹ́sì IP tí wọ́n jọṣe mọ́ọn ti jẹ́ dídílọ́nà láti ṣàtúnṣe. Tó bá jẹ́ pé àsìṣe ló ṣẹlẹ̀, ẹ jọ̀wọ́ ẹ fi tó olùmójútó kan létí. Ìjúwe ní sókí òfin ìbàjẹ́ tí ó bá ìgbéṣe yín mu ni: $1
abusefilter-blocker (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) Abuse filter
abusefilter-blockreason (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) Automatically blocked by abuse filter. Description of matched rule: $1
abusefilter-changeslist-examine (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) ṣàgbéwò
abusefilter-degrouped (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) This action has been automatically identified as harmful. Consequently, it has been disallowed, and, since your account is suspected of being compromised, all rights have been revoked. If you believe this to have been in error, please contact a bureaucrat with an explanation of this action, and your rights may be restored. A brief description of the abuse rule which your action matched is: $1
abusefilter-degroupreason (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) Rights automatically stripped by abuse filter. Rule description: $1
abusefilter-deleted (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) Píparẹ́
abusefilter-desc (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) Applies automatic heuristics to edits
abusefilter-diff-backhistory (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) Back to filter history
abusefilter-diff-info (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) Basic information
abusefilter-diff-invalid (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) Unable to fetch the requested versions
abusefilter-diff-item (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) Item
abusefilter-diff-next (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) Newer change
abusefilter-diff-pattern (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) Filter conditions
abusefilter-diff-prev (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) Older change
abusefilter-diff-title (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) Differences between versions
abusefilter-diff-version (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) Version from $1 {{GENDER:$3|by}} $2
abusefilter-disabled (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) Dídálẹ́kun
abusefilter-disallowed (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) Ìgbéṣe yìí ti jẹ́ dídámọ̀ fúnrararẹ̀ bíi eléwu, bíi bẹ́ẹ̀ ó ti jẹ́ dídílọ́nà. Tí ẹ bá nígbàgbọ́ pé àtúnṣe yín jẹ́ awúlò, ẹ jọ̀wọ́ ẹ fi tó olùmójútó kan létí ohun tí ẹ fẹ́ ṣe. Ìjúwe ní sókí òfin ìbàjẹ́ tí ó bá ìgbéṣe yín mu ni: $1
abusefilter-edit (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) Editing abuse filter
abusefilter-edit-action-block (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) Block the user and/or IP address from editing
abusefilter-edit-action-blockautopromote (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) Revoke the user's autoconfirmed status
abusefilter-edit-action-blocktalk (ọ̀rọ̀) (Y'édèpadà) Block the user and/or IP address from editing their own talk page
Ojúewé ìkíníOjúewé tókọjáOjúewé tóúnbọ̀Ojúewé tógbẹ̀yìn