Àwọn ojúewé tó ní ìjápọ̀mọ́ jùlọ

Jump to navigation Jump to search

Ìwònyí jẹ́ dátà láti inú cache, ọjọ́ tí a ṣe àtúnṣe rẹ̀ gbẹ̀yìn ni 12:48, 11 Oṣù Kẹjọ 2022. Ó pọ̀jùlọ èsì 5,000 wà nínú cache.

Ìfihàn n'ísàlẹ̀ títí dé àwọn èsì 50 tó bẹ̀rẹ̀ láti #1 dé #50.

Ẹ wo (50 tókọjá | 50 tókàn) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Oníṣe:WikimediaNotifier/translation‏‎ (lílò lórí àwọn ojúewé 3)
 2. Àdàkọ:Babel‏‎ (lílò lórí àwọn ojúewé 2)
 3. Oníṣe:WikimediaNotifier/google‏‎ (lílò lórí àwọn ojúewé 2)
 4. Oníṣe:WikimediaNotifier/babelfish‏‎ (lílò lórí àwọn ojúewé 2)
 5. Àdàkọ:User yo-0‏‎ (lílò lórí àwọn ojúewé 2)
 6. Àdàkọ:User de-1‏‎ (lílò lórí ojúewé 1)
 7. Ọ̀rọ̀ mediaWiki:Ipb cant unblock/w/w/w/index.php‏‎ (lílò lórí ojúewé 1)
 8. Ọ̀rọ̀ Wikibooks:General disclaimer‏‎ (lílò lórí ojúewé 1)
 9. Ọ̀rọ̀:W/w/w/index.php‏‎ (lílò lórí ojúewé 1)
 10. Main Page/w/w/w/w/index.php‏‎ (lílò lórí ojúewé 1)
 11. Àdàkọ:Bot‏‎ (lílò lórí ojúewé 1)
 12. Ọ̀rọ̀ mediaWiki:Ipb cant unblock/w/w/index.php‏‎ (lílò lórí ojúewé 1)
 13. Wikibooks:Site support‏‎ (lílò lórí ojúewé 1)
 14. Ọ̀rọ̀:W/w/index.php‏‎ (lílò lórí ojúewé 1)
 15. Main Page/w/w/w/index.php‏‎ (lílò lórí ojúewé 1)
 16. Ọ̀rọ̀ mediaWiki:Ipb cant unblock/w/index.php‏‎ (lílò lórí ojúewé 1)
 17. Wikibooks:Help‏‎ (lílò lórí ojúewé 1)
 18. Ọ̀rọ̀:W/index.php‏‎ (lílò lórí ojúewé 1)
 19. Main Page/w/w/index.php‏‎ (lílò lórí ojúewé 1)
 20. Ọ̀rọ̀ mediaWiki:Ipb expiry invalid/wiki/MediaWiki talk:Ipb expiry invalid/w/w/w/w/index.php‏‎ (lílò lórí ojúewé 1)
 21. Ọ̀rọ̀ mediaWiki:Ipb cant unblock/index.php‏‎ (lílò lórí ojúewé 1)
 22. Wikibooks:General disclaimer‏‎ (lílò lórí ojúewé 1)
 23. Ọ̀rọ̀:Main Page/w/w/w/w/index.php‏‎ (lílò lórí ojúewé 1)
 24. Main Page/w/index.php‏‎ (lílò lórí ojúewé 1)
 25. Ọ̀rọ̀ mediaWiki:Ipb expiry invalid/wiki/MediaWiki talk:Ipb expiry invalid/w/w/w/index.php‏‎ (lílò lórí ojúewé 1)
 26. Ọ̀rọ̀ mediaWiki:Ipb cant unblock/‏‎ (lílò lórí ojúewé 1)
 27. Wikibooks:Copyrights‏‎ (lílò lórí ojúewé 1)
 28. Ọ̀rọ̀:Main Page/w/w/w/index.php‏‎ (lílò lórí ojúewé 1)
 29. Main Page/index.php‏‎ (lílò lórí ojúewé 1)
 30. Ọ̀rọ̀ mediaWiki:Ipb expiry invalid/wiki/MediaWiki talk:Ipb expiry invalid/w/w/index.php‏‎ (lílò lórí ojúewé 1)
 31. Ọ̀rọ̀ mediaWiki:Ipb cant unblock‏‎ (lílò lórí ojúewé 1)
 32. Wikibooks:About‏‎ (lílò lórí ojúewé 1)
 33. Ọ̀rọ̀:Main Page/w/w/index.php‏‎ (lílò lórí ojúewé 1)
 34. Index.php‏‎ (lílò lórí ojúewé 1)
 35. Ọ̀rọ̀ mediaWiki:Ipb expiry invalid/wiki/MediaWiki talk:Ipb expiry invalid/w/index.php‏‎ (lílò lórí ojúewé 1)
 36. Ọ̀rọ̀ mediaWiki:Ipb already blocked/wiki/MediaWiki talk:Ipb already blocked/w/w/w/w/index.php‏‎ (lílò lórí ojúewé 1)
 37. Ọ̀rọ̀ oníṣe:White Cat/yo‏‎ (lílò lórí ojúewé 1)
 38. Ọ̀rọ̀:Main Page/w/index.php?title=Main Page/w/index.php‏‎ (lílò lórí ojúewé 1)
 39. *‏‎ (lílò lórí ojúewé 1)
 40. Ọ̀rọ̀ mediaWiki:Ipb expiry invalid/w/w/w/w/w/index.php‏‎ (lílò lórí ojúewé 1)
 41. Ọ̀rọ̀ mediaWiki:Ipb already blocked/wiki/MediaWiki talk:Ipb already blocked/w/w/w/index.php‏‎ (lílò lórí ojúewé 1)
 42. Oníṣe:WikimediaNotifier/updated‏‎ (lílò lórí ojúewé 1)
 43. Ọ̀rọ̀:Main Page/w/index.php‏‎ (lílò lórí ojúewé 1)
 44. Ọ̀rọ̀ mediaWiki:Ipb expiry invalid/w/w/w/w/index.php‏‎ (lílò lórí ojúewé 1)
 45. Ọ̀rọ̀ mediaWiki:Ipb already blocked/wiki/MediaWiki talk:Ipb already blocked/w/w/index.php‏‎ (lílò lórí ojúewé 1)
 46. Ọ̀rọ̀:Main Page/index.php‏‎ (lílò lórí ojúewé 1)
 47. Ọ̀rọ̀ mediaWiki:Ipb expiry invalid/w/w/w/index.php‏‎ (lílò lórí ojúewé 1)
 48. Ọ̀rọ̀ mediaWiki:Ipb already blocked/w/w/w/w/w/index.php‏‎ (lílò lórí ojúewé 1)
 49. Oníṣe:WikimediaNotifier/translate‏‎ (lílò lórí ojúewé 1)
 50. Ọ̀rọ̀:Main Page/‏‎ (lílò lórí ojúewé 1)

Ẹ wo (50 tókọjá | 50 tókàn) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)