SecurePoll

Jump to navigation Jump to search

Àtòjọ̀ àwọn ìbò wà ní'sàlẹ̀

Orúkọ Ọjọ́ ìbẹ̀rẹ̀ Ọjọ́ ìparí  
Wikimedia Foundation Board Elections 2022 00:00, 23 Oṣù Kẹjọ 2022 00:00, 7 Oṣù Kẹ̀sán 2022
Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines Ratification 00:00, 7 Oṣù Kẹta 2022 00:00, 21 Oṣù Kẹta 2022
Movement Charter Drafting Committee elections 2021 00:00, 12 Oṣù Kẹ̀wá 2021 00:00, 25 Oṣù Kẹ̀wá 2021
Wikimedia Foundation Board Elections 2021 00:00, 18 Oṣù Kẹjọ 2021 00:00, 1 Oṣù Kẹ̀sán 2021
DWalden Cookie Duplicate Test 00:00, 17 Oṣù Kẹjọ 2021 00:00, 18 Oṣù Kẹjọ 2021
DWalden Cookie Duplicate Test 2 00:00, 17 Oṣù Kẹjọ 2021 00:00, 18 Oṣù Kẹjọ 2021
DWalden Test Election Foobar 00:00, 16 Oṣù Kẹjọ 2021 00:00, 17 Oṣù Kẹjọ 2021
DWalden Encrypted All Wiki Test Election with Eligibility list 00:00, 16 Oṣù Kẹjọ 2021 00:00, 19 Oṣù Kẹjọ 2021
DWalden STV Election Test 456 00:00, 14 Oṣù Kẹjọ 2021 00:00, 18 Oṣù Kẹjọ 2021
DWalden STV Election Test 123 00:00, 13 Oṣù Kẹjọ 2021 00:00, 14 Oṣù Kẹjọ 2021
II Test Encrypted for All Wikis with Eligiblity List 00:00, 13 Oṣù Kẹjọ 2021 00:00, 15 Oṣù Kẹjọ 2021
II Test Encrypted Fruit Candidate for All Wikis 00:00, 13 Oṣù Kẹjọ 2021 00:00, 16 Oṣù Kẹjọ 2021
II Poll for favorite fruit candidate 00:00, 9 Oṣù Kẹjọ 2021 00:00, 15 Oṣù Kẹjọ 2021
DWalden Test STV Election 1 00:00, 6 Oṣù Kẹjọ 2021 00:00, 7 Oṣù Kẹjọ 2021
JS - Testing with encryption 00:00, 6 Oṣù Kẹjọ 2021 00:00, 7 Oṣù Kẹjọ 2021
II_choose your sports All wikis 00:00, 4 Oṣù Kẹjọ 2021 00:00, 11 Oṣù Kẹjọ 2021
TESTING T287859 - DO NOT VOTE 00:00, 4 Oṣù Kẹjọ 2021 00:00, 5 Oṣù Kẹjọ 2021
STV 2 00:00, 2 Oṣù Kẹjọ 2021 00:00, 3 Oṣù Kẹjọ 2021
Testing T287780 3 00:00, 2 Oṣù Kẹjọ 2021 00:00, 3 Oṣù Kẹjọ 2021
Wikimedia Foundation Elections 2013 00:00, 8 Oṣù Kẹfà 2013 23:59, 22 Oṣù Kẹfà 2013
Personal image filter referendum, 2011 00:00, 15 Oṣù Kẹjọ 2011 23:59, 30 Oṣù Kẹjọ 2011
Wikimedia Board of Trustees Election, 2011 00:00, 29 Oṣù Kàrún 2011 23:59, 12 Oṣù Kẹfà 2011
Wikimedia Board of Trustees Election, 2009 12:00, 28 Oṣù Keje 2009 23:59, 10 Oṣù Kẹjọ 2009
Wikimedia license update vote 2009 12:00, 12 Oṣù Kẹrin 2009 12:00, 3 Oṣù Kàrún 2009
Test vote 12:00, 8 Oṣù Kẹrin 2009 12:00, 10 Oṣù Kẹrin 2009