Àwọn àlẹ̀mọ́

Jump to navigation Jump to search

Ojúewé yìí ṣe àtòjọ àwọn àlẹ̀mọ́ tí atọ́nà kọ̀mpútà le ṣe àmì àtúnṣe pẹ̀lú, àti ìtumọ̀ wọn.

Orúkọ àlẹ́mọ́Ìhàn lórí àtòjọ tuntunÌjúwe kíkún ohun tó túmọ́sìSourceActive?Àwọn àtúnṣe oníàlẹ̀mọ́
mw-contentmodelchangecontent model changeEdits that change the content model of a pageDefined by the softwareBẹ́ẹ̀niÀwọn àtúnṣe 0
mw-new-redirectNew redirectEdits that create a new redirect or change a page to a redirectDefined by the softwareBẹ́ẹ̀niÀwọn àtúnṣe 0
mw-removed-redirectRemoved redirectEdits that change an existing redirect to a non-redirectDefined by the softwareBẹ́ẹ̀niÀwọn àtúnṣe 0
mw-changed-redirect-targetRedirect target changedEdits that change the target of a redirectDefined by the softwareBẹ́ẹ̀niÀwọn àtúnṣe 0
mw-blankBlankingEdits that blank a pageDefined by the softwareBẹ́ẹ̀niÀwọn àtúnṣe 0
mw-replaceReplacedEdits that remove more than 90% of the content of a pageDefined by the softwareBẹ́ẹ̀niÀwọn àtúnṣe 0
mw-rollbackRollbackEdits that roll back previous edits using the rollback linkDefined by the softwareBẹ́ẹ̀niÀwọn àtúnṣe 0
mw-undoUndoEdits that undo previous edits using the undo linkDefined by the softwareBẹ́ẹ̀niÀwọn àtúnṣe 0
mw-manual-revertManual revertEdits that manually restore the page to an exact previous stateDefined by the softwareBẹ́ẹ̀niÀwọn àtúnṣe 0
mw-revertedRevertedEdits that were later reverted by a different editDefined by the softwareBẹ́ẹ̀niÀwọn àtúnṣe 0
mw-server-side-uploadServer-side uploadMedia files that were uploaded via a maintenance scriptDefined by the softwareBẹ́ẹ̀niÀwọn àtúnṣe 0
centralnoticeCentral NoticeEdit created via the CentralNotice Admin UIDefined by the softwareBẹ́ẹ̀niÀwọn àtúnṣe 0
centralnotice translationCentral Notice TranslationEdit of CentralNotice content created via the Translate extensionDefined by the softwareBẹ́ẹ̀niÀwọn àtúnṣe 0
massmessage-deliveryMassMessage deliveryMessage delivery using Extension:MassMessageDefined by the softwareBẹ́ẹ̀niÀwọn àtúnṣe 0
visualeditorVisualEditorÀtúnṣe jẹ́ ṣíṣe pẹ̀lú VisualEditorDefined by the softwareBẹ́ẹ̀niÀwọn àtúnṣe 0
visualeditor-wikitext2017 source editEdit made using the 2017 wikitext editorDefined by the softwareBẹ́ẹ̀niÀwọn àtúnṣe 0
visualeditor-needcheckVisual edit: CheckEdit made using the visual editor where the system detected the wikitext possibly having unintended changes.Defined by the softwareBẹ́ẹ̀niÀwọn àtúnṣe 0
visualeditor-switchedVisual edit: SwitchedUser started to edit using the visual editor, then changed to the wikitext editor.Defined by the softwareBẹ́ẹ̀niÀwọn àtúnṣe 0
mobile editÀtúnṣe ojú fóónùEdit made from mobile (web or app)Defined by the softwareBẹ́ẹ̀niÀwọn àtúnṣe 0
mobile app editÀtúnṣe lórí ẹ̀rọ alágbékáEdits made from mobile appsDefined by the softwareBẹ́ẹ̀niÀwọn àtúnṣe 0
android app editAndroid app editEdits made from mobile app for AndroidDefined by the softwareBẹ́ẹ̀niÀwọn àtúnṣe 0
ios app editiOS app editEdits made from mobile app for iOSDefined by the softwareBẹ́ẹ̀niÀwọn àtúnṣe 0
mobile web editÀtúnṣe ojú fóónùEdit made from mobile web siteDefined by the softwareBẹ́ẹ̀niÀwọn àtúnṣe 0
advanced mobile editAdvanced mobile editEdit made by user with Advanced modeDefined by the softwareBẹ́ẹ̀niÀwọn àtúnṣe 0
fileimporter-remoteModified by FileImporterEdits made by the FileImporter extension after successfully importing a file from this wiki.Defined by the softwareBẹ́ẹ̀niÀwọn àtúnṣe 0
disneynewdisneynewDefined by the softwareBẹ́ẹ̀niÀwọn àtúnṣe 0
T144167T144167Defined by the softwareBẹ́ẹ̀niÀwọn àtúnṣe 0
meta spam idmeta spam idDefined by the softwareBẹ́ẹ̀niÀwọn àtúnṣe 0
blankingblankingDefined by the softwareBẹ́ẹ̀niÀwọn àtúnṣe 0
emojiEmojiUsed by global abuse filter 110.Defined by the softwareBẹ́ẹ̀niÀwọn àtúnṣe 0
OTRS permission added by non-OTRS memberOTRS permission added by non-OTRS memberDefined by the softwareBẹ́ẹ̀niÀwọn àtúnṣe 0
repeated xwiki CoI abuserepeated xwiki CoI abuseDefined by the softwareBẹ́ẹ̀niÀwọn àtúnṣe 0
abusefilter-condition-limitcondition limit reachedEdits or other events that couldn't be checked by all active abuse filters (help).Defined by the softwareBẹ́ẹ̀niÀwọn àtúnṣe 0
wikieditor(hidden)Edit made using WikiEditor (2010 wikitext editor)Defined by the softwareBẹ́ẹ̀niÀwọn àtúnṣe 0
disambiguator-link-addedDisambiguation linksEdits that add links to disambiguation pagesDefined by the softwareBẹ́ẹ̀niÀwọn àtúnṣe 0
discussiontools(hidden)Edit made using DiscussionToolsDefined by the softwareBẹ́ẹ̀niÀwọn àtúnṣe 0
discussiontools-replyReplyUser replied to a comment with DiscussionToolsDefined by the softwareBẹ́ẹ̀niÀwọn àtúnṣe 0
discussiontools-editEdited commentUser edited an existing comment with DiscussionToolsDefined by the softwareBẹ́ẹ̀niÀwọn àtúnṣe 0
discussiontools-newtopicNew topicUser added a new topic to the page with DiscussionToolsDefined by the softwareBẹ́ẹ̀niÀwọn àtúnṣe 0
discussiontools-added-comment(hidden)A talk page comment was added in this editDefined by the softwareBẹ́ẹ̀niÀwọn àtúnṣe 0
discussiontools-sourceSourceDiscussionTools was in source modeDefined by the softwareBẹ́ẹ̀niÀwọn àtúnṣe 0
discussiontools-visualVisualDiscussionTools was in visual modeDefined by the softwareBẹ́ẹ̀niÀwọn àtúnṣe 0
discussiontools-source-enhanced(hidden)DiscussionTools was in enhanced source mode with the toolbarDefined by the softwareBẹ́ẹ̀niÀwọn àtúnṣe 0